ภาวะอารมณ์เศร้าหลังคลอด (Postpartum Blues, Maternity Blues)

ภาวะอารมณ์เศร้าหลังคลอด คืออะไร

    โดยทั่วไปภาวะอารมณ์เศร้าหลังคลอดอาจเกิดขึ้นได้กับหญิงหลังคลอดภายในสัปดาห์แรกหลังคลอดใหม่ๆ อาจมีอาการร้องไห้ง่าย อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิด หรือวิตกกังวล ซึ่งพบได้ราว 85% ของผู้หญิงหลังคลอด โดยภาวะนี้จะเป็นอยู่เพียงชั่วคราว และมักดีขึ้นได้เองในเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์


อารมณ์เศร้าหลังคลอดเกิดจากอะไร ?

    ในปัจจุบันยังไม่มีการอธิบายสาเหตุที่แน่นอนได้ แต่มีการสันนิษฐานว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเพศเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนอย่างมากในช่วงหลังคลอด

อารมณ์เศร้าหลังคลอดจัดว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ ? 
    ภาวะอารมณ์เศร้าหลังคลอด จัดว่าเป็นปัญหาสุขภาพจิตจากปรับตัว ที่ยังไม่ถึงขั้นจะจัดว่าป่วย

อาการของอารมณ์เศร้าหลังคลอด

    อาการจะมีแค่อารมณ์แปรปรวน ร้องไห้ง่ายขึ้น หงุดหงิด วิตกกังวลเล็กน้อย หรือนอนหลับยากขึ้นเท่านั้น โดยอาการจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกๆ หลังคลอด และสามารถดีขึ้นได้เองภายในเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ 


อารมณ์เศร้าหลังคลอดจำเป็นต้องรักษาหรือไม่ อย่างไร?
    ภาวะอารมณ์เศร้าหลังคลอดนั้นมีอาการไม่รุนแรง และสามารถดีขึ้นได้เอง จึงไม่จำเป็นต้องได้รับยาต้านเศร้า เพียงแค่ได้รับการปลอบโยนและประคับประคองจิตใจจากคนรอบข้าง โดยเฉพาะ สามี สมาชิกในครอบครัว และเพื่อนๆ ก็สามารถช่วยให้มีอาการดีขึ้นได้


จะป้องกันและดูแลตนเองได้อย่างไร? 
    ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการป้องกันภาวะอารมณ์เศร้าหลังคลอด มีเพียงการศึกษาถึงความเสี่ยงในการเกิดภาวะนี้เท่านั้น โดยพบว่า ถ้าผู้ป่วยเคยมีประวัติโรคซึมเศร้ามาก่อน เคยมีภาวะอารมณ์แปรปรวนในช่วงก่อนมีรอบเดือน เคยมีอารมณ์เศร้าในขณะตั้งครรภ์ หรือเคยมีภาวะอารมณ์เศร้าหลังคลอดในครรภ์ก่อนๆ ร่วมกับมีปัญหากับคู่สมรส และมีความเครียดในช่วงตั้งครรภ์ ก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะนี้เพิ่มขึ้น

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คลินิกจิตเวช
โทร 055-90-9000 ต่อ  4123 และ 4132

 

แพ็กเกจอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

บทความอื่นๆ