รพ.พิษณุเวชร่วมส่งนักรังสีเทคนิค ช่วยบริการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก ในโครงการหน่วยรถ x-ray เคลื่อนที่พระราชทาน

รพ.พิษณุเวช ขอขอบพระคุณ ในความไว้วางใจ ที่สำนักงานสาธารณสุชจังหวัดพิษณุโลก ให้โอกาสร่วมส่งนักรังสีเทคนิค ช่วยบริการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก ในโครงการหน่วยรถ x-ray เคลื่อนที่พระราชทาน เขตสุขภาพที่ 2 จัดบริการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก เพื่อตรวจคัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขัง จำนวน 103 คน ณ ทัณฑสถานหญิง พิษณุโลก ตามวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรอง ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรควัณโรคในเรือนจำ สนองพระราชดำริตาม “โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมาค่ะ