รพ.พิษณุเวช บริการออกหน่วยปฐมพยาบาล กิจกรรมเดินวิ่ง ก้าวตามพ่อ สืบสานต่อที่พ่อทำ ปีที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

วันที่ 13 ตุลาคม 63 รพ.พิษณุเวช บริการออกหน่วยปฐมพยาบาล กิจกรรมเดินวิ่ง ก้าวตามพ่อ สืบสานต่อที่พ่อทำ ปีที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

ขอบคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก