มอบน้ำดื่มจำนวน และ Face Shield

รพ.พิษณุเวช มอบน้ำดื่มจำนวน 600 ขวดและ Face Shield จำนวน 200 ชิ้น เพื่อใช้ป้องกันและลดความเสี่ยงให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ในการตั้งจุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในบริเวณเส้นทางเข้า-ออก พื้นที่ จ.พิษณุโลก

#เราขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือและสู้เคียงข้างชาวพิษณุโลก
#Fight_COVID19
#ไม่ต้องห่วง_ให้เราช่วยดูแล