รพ.พิษณุเวช ร่วมกับ สนง.ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม

รพ.พิษณุเวช ร่วมกับ สนง.ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการฯ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เมื่อวันที่ 8 ต.ค.63 ที่ผ่านมา