รพ.พิษณุเวช ร่วมงาน CU Afternoon Tea 🌸 ชวนจิบชากับ Chula Mini MBA Phitsanululok

รพ.พิษณุเวช ร่วมงาน CU Afternoon Tea 🌸 ชวนจิบชากับ Chula Mini MBA Phitsanululok
จัดโดย สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิษณุโลก(สนจ.พิษณุโลก)
โดยภาพในงาน คุณ กรรณิกา สาลีมนต์
ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล รพ.พิษณุเวช
ร่วมมอบ Gift vouchers แพ็กเกจรักษ์ชีวิต SMART มูลค่า 33,500 บาท
เพื่อมอบให้กับ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พิษณุโลก ในวันที่ 12 กันยายน 2563
@โรงแรมเดอะพาร์ค พิษณุโลก