รพ.พิษณุเวช ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น และสอนการ CPR ให้กับ น้องๆ ที่เข้าร่วม มหกรรม”กาวน์-เกียร์”2020 👨🏻‍⚕‍💉หมอ or วิศวะ⚙️👨🏻‍🔧

วันที่ 11 ต.ค. 63 รพ.พิษณุเวช ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น และสอนการ CPR ให้กับ น้องๆ ที่เข้าร่วม 🔶มหกรรม”กาวน์-เกียร์”2020 👨🏻‍⚕‍💉หมอ or วิศวะ⚙️👨🏻‍🔧 🔶 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

#ไม่ต้องห่วง_ให้เราช่วยดูแล
#โรงพยาบาลพิษณุเวช_พิษณุโลก