โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก รุกหนักปรับโฉม “ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์” โฉมใหม่
เตรียมพร้อมให้บริการครบวงจร มาตรฐานระดับสากล JCI

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก รุกหนักปรับโฉม “ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์” โฉมใหม่

เตรียมพร้อมให้บริการครบวงจร มาตรฐานระดับสากล JCI

11 พฤศจิกายน 63 โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก ถือฤกษ์ดีเดย์ 11.11 จัดงานเปิด “ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์” (HEALTH CHECK UP AND OCCUPATIONAL MEDICINE CENTER) โฉมใหม่ บริเวณชั้น 1 โรงพยาบาลพิษณุเวช โดยประธานพิธี แพทย์หญิงนิภาพร นิ่มพิทักษ์พงศ์ รองประธานกรรมการ และ เภสัชกรหญิงวรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์ กรรมการผู้จัดการด้านเครือข่าย นายแพทย์อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ คณะแพทย์ และ ผู้บริหารโรงพยาบาลพิษณุเวช และได้รับเกียรติจากคุณสุทิวัส หงส์พูนพิพัฒน์ Communication Director, Principal Healthcare Company , ผู้แทนจากบริษัทประกัน , สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานพิธีเปิดอย่างอบอุ่นในวันนี้

ความโดดเด่นของ “ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์” (HEALTH CHECK UP AND OCCUPATIONAL MEDICINE CENTER) โรงพยาบาลพิษณุเวช นั้นคือ มีแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ออกตรวจประจำ 3 ท่าน ซึ่งออกตรวจทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น. ประกอบด้วย

1. นายแพทย์ธนิยะ วงศ์วาร แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

2. แพทย์หญิงอังคณา กฤชส่งศักดิ์ชัย แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

3.นายแพทย์ณัฐคุณ รัตนพิเชฐกุล แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกหลายสาขา ให้บริการกับผู้รับบริการการตรวจวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพ ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพกายและจิต ของผู้ป่วยหรือบาดเจ็บด้วยโรคจากการทำงาน บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพต่างๆ ให้คำปรึกษาโรคจากการประกอบอาชีพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พิษวิทยา, ตรวจปริมาณสารบ่งชี้ทางชีวภาพ (BEIs), การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น, วัคซีน กฎหมายแรงงานและสิ่งแวดล้อม ประเมินความพร้อมในการทำงาน (Fitness for work) ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์พิเศษ อาทิ

– ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน (Pre-employment examination/pre placement examination)

– ตรวจสุขภาพระหว่างการปฏิบัติงาน รายไตรมาส หรือประจำปี (Periodic examination)

– ตรวจสุขภาพก่อนกลับเข้าทำงานหลังการเจ็บป่วย (Return to work examination)

– ตรวจสุขภาพเพื่อทำงานในสถานที่อับอากาศ (Confined space)

– ตรวจสุขภาพก่อนออกจากงาน (Exit examination)

– ตรวจสุขภาพก่อนเกษียณ (Retirement examination)

ทั้งนี้ยังให้บริการการตรวจสุขภาพในโปรแกรมต่างๆ ที่ครอบคลุมความต้องการของผู้รับบริการเฉพาะด้านไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพในแพ็คเกจรักษ์ชีวิต, ตรวจร่างกายเพื่อไปทำงานต่างประเทศ, ตรวจร่างกายเข้าทำงานของพนักงานใหม่,

ตรวจสุขภาพเพื่อทำประกัน, ตรวจสุขภาพกลุ่มบริษัท องค์กรต่างๆ, ตรวจสุขภาพนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS, การให้บริการ คำแนะนำการฉีดวัคซีน โดยศูนย์วัคซีน และการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ในลักษณะของการออกหน่วยตรวจสุขภาพ ซึ่งโรงพยาบาลพิษณุเวชก็มีความพร้อมในการให้บริการนอกสถานที่ (Mobile Check-up) ด้วยเช่นกัน “ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์” (HEALTH CHECK UP AND OCCUPATIONAL MEDICINE CENTER) เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการด้วยความพร้อมด้านสถานที่ ที่กว้างขวางมากขึ้น ผสานเทคโนโลยีทางการแพทย์อันสมัย และความชำนาญของบุคลากรทางการแพทย์ที่พร้อมให้บริการในหลากหลายรูปแบบ สำหรับองค์กร และหน่วยงานเอกชน ที่มีความประสงค์จะตรวจสุขภาพประจำปี สามารถติดต่อ สอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ 081-280-6262 เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก หรือ Hotline 1208