คำแนะนำการป้องกันโรคเบาหวานสำหรับประชาชน

  1. ควบคุมน้ำหนักตัวและรอบเอวให้เหมาะสม โดยค่าดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 18.5-22.9 กิโลกรัม / เส้นรอบเอวต้องไม่เกินค่าส่วนสูง (เซนติเมตร) หารสอง
  2. รับประทานอาหารต่อวันให้ครบทั้ง 5 หมู่ เลี่ยงหวานจัด มันจัด เค็มจัด เน้นผักและผลไม้ที่ไม่มีน้ำตาลสูง
  3. ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  4. เคลื่อนไหวร่างกาย ไม่นิ่งอยู่กับที่เป็นเวลานาน และควรออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที/วัน 5 ครั้ง/สัปดาห์
  5. จัดการความเครียดอย่างเหมาะสม เช่น มีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว
  6. หากคนในครอบครัวมีประวัติการเป็นเบาหวาน ให้ควบคุมเรื่องอาหาร การรับประทานยา การเข้ารับการตรวจตามนัด และสังเกตอาการผิดปกติเบื้องต้น ได้แก่ การเกิดบาดแผลโดยเฉพาะที่เท้า และอาการน้ำตาลในเลือดต่ำ
  7. หากมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น ปัสสาวะบ่อย กระหายน้ำ หิวบ่อย กินจุ น้ำหนักลด เป็นแผลง่ายและหายยาก ชาตามปลายมือปลายเท้า ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย
  8. ผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ควรตรวจระดับน้ำตาลในเลือดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คลิกนิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ รพ.พิษณุเวช

โทร.055-90-9000 ต่อ 4123 และ 4132

แพ็กเกจอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

บทความอื่นๆ