เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของลูกน้อย ด้วย "วัคซีนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน"

มาปกป้องลูกน้อยก่อนไปโรงเรียน ด้วยวัคซีนกันเถอะ

วัคซีนเด็ก….วัคซีนนี้สำคัญไฉน

    ปัจจุบันโรคธรรมดากลายเป็นโรคที่มีความรุนแรงมากขึ้น หรือบางโรคอาจทำให้เสียชีวิตได้ การป้องกันโรคและความรุนแรงของโรคสามารถทำได้ด้วยการฉีดวัคซีน โดยการรับวัคซีนควรเริ่มฉีดตั้งแต่วัยเด็ก เพราะวัยเด็กเป็นช่วงวัยที่กำลังเจริญเติบโตและระบบต่าง ๆ ในร่างกายกำลังพัฒนาขึ้น โรคบางชนิดที่ร้ายแรงเมื่อเกิดขึ้นกับเด็กจึงอาจส่งผลให้เกิดอันตรายได้มากกว่าในวัยผู้ใหญ่ รวมทั้งสามารถแพร่กระจายได้รวดเร็วหากเป็นโรคติดต่อ


    “วัคซีน” ถือได้ว่าเป็นของขวัญที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้แก่ลูก แล้วมีผลดีระยะยาวตลอดชีวิต เนื่องจากวัคซีนจะช่วยให้ร่างกายของลูกสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งไม่เพียงการฉีดวัคซีนจะส่งผลดีต่อลูกเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพราะเมื่อเด็กได้รับวัคซีนโรคนั้นๆ แล้ว โรคนั้นจะไม่ติดต่อไปยังเด็กคนอื่นๆ การฉีดวัคซีนจึงเป็นตัวช่วยขัดขวางการแพร่ระบาด และลดผลกระทบที่ร้ายแรงของโรคติดต่ออีกด้วย

 

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันลูกน้อย ด้วย

“วัคซีนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน”

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ก.ค. 2564

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คลินิกกุมารเวช รพ.พิษณุเวช
โทร 1208 หรือ 055-90-9000 ต่อ 4148 , 4149