ศัลยกรรมทรวงอก

คำแนะนำ :

คลินิกศัลยกรรม ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคศัลยกรรรมทั่วไป และศัลยกรรมเฉพาะทาง ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐานระดับสากล JCI ด้านป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย และเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก โดยทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

การบริการ :

ศัลยกรรมทรวงอก :

  • ผ่าตัดหัวใจแบบเปิด ( Open Heart Surgery )

ติดต่อ

เปิดบริการ
ทุกวัน 08:00-20:00 น.
อาคาร : 4
ชั้น : 1
โทร : 1208 หรือ 055-90-9000 ต่อ 4124

แพทย์ประจำศูนย์ :