ศัลยกรรมทั่วไป

คำแนะนำ :

คลินิกศัลยกรรม ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคศัลยกรรรมทั่วไป และศัลยกรรมเฉพาะทาง ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐานระดับสากล JCI ด้านป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย และเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก โดยทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

การบริการ :

ศัลยกรรมทั่วไป :

  • ผ่าตัดริดสีดวงทวารแบบไม่เจ็บ
  • ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
  • รักษานิ่วในถุงน้ำดีแบบผ่าตัดผ่านกล้อง
  • ไส้เลื่อน

ติดต่อ

เปิดบริการ
ทุกวัน 08:00-20:00 น.
อาคาร : 4
ชั้น : 1
โทร : 1208 หรือ 055-90-9000 ต่อ 4124

แพทย์ประจำศูนย์ :