ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

คำแนะนำ :

คลินิกศัลยกรรม ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคศัลยกรรรมทั่วไป และศัลยกรรมเฉพาะทาง ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐานระดับสากล JCI ด้านป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย และเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก โดยทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

การบริการ :

ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ :

  • ผ่าตัดนิ่วในไตแบบแผลเล็ก
  • รักษานิ่วด้วยคลื่นกระแทก Extracourcureal Shock wave lithotripsy (ESWL)
  • การสอดกล้องทางท่อปัสสาวะ รักษานิ่วบริเวณไตและท่อไต  URS (Ureterorenoscopy)                                                                                        
  • ผ่าตัดนิ่วในไตโดยการเจาะรูส่องกล้องผ่านผิวหนัง. (PercutaneousNephrolithotomy : PCNL)
  • ผ่าตัดต่อมลูกหมากโดยใช้วิธีส่องกล้อง (Transurethral Resection of the Prostate: TURP)
  • ขลิบหนังหุ้มปลายองคชาต (Circumcision)
  • ทำหมันชาย (Vasectomy) / การแก้หมันชาย

ติดต่อ

เปิดบริการ
ทุกวัน 08:00-20:00 น.
อาคาร : 4
ชั้น : 1
โทร : 1208 หรือ 055-90-9000 ต่อ 4124

แพทย์ประจำศูนย์ :