ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (First Aid and BLS) พร้อมสอนวิธีการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED)ให้กับ บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด สาขาเชียงราย

วันที่ 7 ต.ค. 63 ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ รพ.พิษณุเวช จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (First Aid and BLS) พร้อมสอนวิธีการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED)ให้กับ บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด สาขาเชียงรายเพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเพื่อช่วยลดความรุนแรงของการเกิดความไม่ปลอดภัยในหน่วยงาน

#ไม่ต้องห่วง_ให้เราช่วยดูแล
#โรงพยาบาลพิษณุเวช_พิษณุโลก