ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ รพ.พิษณุเวช จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (First Aid and BLS) ให้กับ บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 63 ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ รพ.พิษณุเวช จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (First Aid and BLS) พร้อมสอนวิธีการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)ให้กับ บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เพื่อช่วยลดความรุนแรงของการเกิดความไม่ปลอดภัยในหน่วยงาน