ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ

คำแนะนำ :

ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทางเดินอาหารและตับ โดยทีมแพทย์และพยาบาลเฉพาะด้านทางเดินอาหารและตับ พร้อมด้วยเทคโนโลยีเครื่องแพทย์ที่ทันสมัย บริการส่องกล้องทางเดินอาหารฉุกเฉินตลอด 24ชม.

การบริการ :

ตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำปรึกษาปัญหาโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

  • ตรวจปริมาณไขมันสะสมในตับและพังผืดในตับ (Fibro Scan )
  • ส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น (Gastroscopy)
  • ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)
  • การใส่สายให้อาหารทางหน้าท้องโดยการส่องกล้อง (ไม่ต้องผ่าตัด) PEG : Percutaneous Endoscopic Gastroscopy)
  • ตรวจทางเดินอาหารด้วยการกลืนกล้องแคปซูล (Capsule Endoscopy)
  • ส่องกล้องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ( ERCP : Endoscopic Retrograde Cholangio-Pancreatography)
  • ตรวจหาเชื้อ H. Pylori ทางลมหายใจ Urea Breath Test  

ติดต่อ

อาคาร : 9

ชั้น  :  3

โทร :  055-90-9000 ต่อ 4337 และ 9311

แพทย์ประจำศูนย์ :