เข้ารับรางวัลโครงการ Zero accident campaign ระดับทอง ปีที่ 2

นพ.อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลพิษณุเวช เข้ารับรางวัลโครงการ Zero accident campaign ระดับทอง ปีที่ 2

รับมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2563 (Zero Accident Campaign 2020)
จากท่านพลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

#ไม่ต้องห่วง_ให้เราช่วยดูแล
LINE : http://line.me/ti/p/%40cxv4131y
💻Website : https://www.pitsanuvej.com/
📞Call Center : 1208