เคยรู้ไหม?….ผู้ป่วยเบาหวาน มักเป็นโรคปริทันต์อักเสบ “ได้ง่ายกว่าคนทั่วไปถึง 3 เท่า”

    เนื่องจาก ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ดีที่เกิดขึ้นภายในช่องปาก เช่น อาการปากแห้งเนื่องจากน้ำลายไหลน้อยลง อาการปวดแสบปวดร้อน ติดเชื้อในช่องปากง่าย แผลหายช้า มีโอกาสสูญเสียฟันมากกว่าผู้ที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีและผู้ที่ไม่ได้เป็นเบาหวาน

เบาหวานกับโรคปริทันต์ เกี่ยวข้องกันอย่างไร?
    โรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์อักเสบเป็นโรคที่มีการอักเสบของอวัยวะรองรับฟัน เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่กระจายอยู่ภายในช่องปากและสะสมอยู่บริเวณขอบเหงือกและซอกฟัน ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีโอกาสเป็นโรคเหงือกอักเสบ โรคปริทันต์อักเสบและสูญเสียฟันมากกว่าผู้ป่วยที่ไม่เป็นโรคเบาหวาน ยิ่งไปกว่านั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานเมื่อเป็นโรคปริทันต์อักเสบแล้วยิ่งทำให้การควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดีเป็นผลให้การรักษาโรคเบาหวานมักไม่ค่อยได้ผลซึ่งโรคเบาหวาน อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์อักเสบ

เป็นโรคเบาหวานแต่ไม่อยากสูญเสียฟัน ต้องทำอย่างไร ?
– หมั่นดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อการป้องกันการเกิดโรคปริทันต์อักเสบ
– ขูดหินน้ำลายทั้งปากจากทันตแพทย์
– แปรงฟันและการใช้ไหมขัดฟันอย่างถูกวิธี เพื่อกำจัดคราบอาหารนอกเหนือจากเศษอาหารที่ติดตามซอกฟัน
– ปรึกษาบุคลากรทางทันตกรรมเพื่อรับคำแนะนำและการติดตามผลอย่างต่อเนื่องต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกทันตกรรม

โทร 1208 หรือ 055-90-9000 ต่อ 4159

Facebook
Twitter
Print

แพ็กเกจอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ