แผนกเวชระเบียน โรงพยาบาลพิษณุเวช จะทำการอัพเดทข้อมูลเวชระเบียนของผู้รับบริการ สำหรับผู้รับบริการที่ไม่ได้ใช้บริการโรงพยาบาลพิษณุเวชเกิน 5 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558)

เนื่องด้วย แผนกเวชระเบียน โรงพยาบาลพิษณุเวช จะทำการอัพเดทข้อมูลเวชระเบียนของผู้รับบริการ สำหรับผู้รับบริการที่ไม่ได้ใช้บริการโรงพยาบาลพิษณุเวชเกิน 5 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558) หากผู้รับบริการที่ประสงค์จะอัพเดทข้อมูลเวชระเบียน, ข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อ แผนกเวชระเบียน โทร.055-90-9000 ต่อ 4017 , 9115 มือถือ 081-953-1177 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564