ค้นหาหมอทั้งหมดของเราได้ที่นี่…

แพ็กเกจการวินิจฉัยโรคทางเดินอาหารด้วยการกลืนกล้องแคปซูล

แพ็กเกจการวินิจฉัยโรคทางเดินอาหารด้วยการกลืนกล้องแคปซูล


การวินิจฉัยโรคทางเดินอาหารด้วยการกลืนกล้องแคปซูล Pillcam Capsule เป็นการตรวจระบบทางดินอาหาร โดยใช้กล้องแคปซูลขนาดเล็ก ซึ่งกลืนเข้าไปกล้องจะเก็บภาพทางเดินอาหารอย่างละเอียด และส่งภาพออกมายังตัวรับภาพโดนอัตโนมัติ และยังสามารถวินิจฉัยโรคทางเดินอาหาร ในส่วนที่การส่องกล้องธรรมดาไปไม่ถึง เช่น ลำไส้เล็ก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

การกลืนกล้องแคปซูล ควรทำในผู้ที่มีอาการ ดังนี้

  • มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร
  • ตรวจวินิจฉัยด้วยการส่องกล้องแล้วไม่พบสาเหตุ
  • มีอาการท้องเสียเรื้อรัง
  • มีติ่งหรือเนื้องอกในลำไส้เล็ก
  • ลำไส้อักเสบเรื้อรัง
  • ข้อบ่งชี้อื่นๆ ตามที่แพทย์พิจารณา

การวินิจฉัยโรคทางเดินอาหารด้วยการกลืนกล้องแคปซูล เป็นความก้าวหน้าทางวิทยาการการแพทย์ในการตรวจระบบทางเดินอาหารโดยใช้กล้องแคปซูลขนาดเล็ก และเป็นที่ยอมรับในนานาประเทศ

 

ข้อดี : การวินิจฉัยโรคทางเดินอาหารด้วยการกลืนกล้องแคปซูล มีขั้นตอนการตรวจที่ง่าย สะดวกไม่เจ็บตัวจากการสอดสายกล้อง ไม่จำเป็นต้องวางยาสลบ และปลอดภัยต่อคนไข้ คนไข้ยังสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกตินอกจากนี้ขณะตรวจยังสามารถดูภาพ Real Time ได้ตลอดเวลาผลการตรวจที่ได้มีความแม่นยำ โดยเฉพาะความผิดปกติในลำไส้เล็กที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีอื่น

 

คลินิกศูนย์ส่องกล้องตรวจทางเดินอาหาร โทร. 055 – 90 – 9000 ต่อ 4337 มือถือ 081 – 971 – 3332