แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับสตรี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับสตรี


มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของผู้หญิงไทย แต่ยังมีข่าวดีอยู่บ้าง คือ มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม สามารถรักษาให้หายได้ หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก่อนเป็นมะเร็งลุกลาม

มีข้อมูลระบุว่า การติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) บริเวณปากมดลูกเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูก ซึ่งการติดเชื้อส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 ร่างกายสามารถกำจัดได้เอง มีเพียงส่วนน้อยที่มีการติดเชื้อต่อไปเป็นเวลานาน และทำให้เซลล์บริเวณปากมดลูกเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้

โรงพยาบาลพิษณุเวชมอบแพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับสตรีโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันโรคมะเร็งได้ทันท่วงที

ทำไมต้องตรวจมะเร็งปากมดลูก

การตรวจมะเร็งปากมดลูก เป็นการตรวจหาความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูก ซึ่งสามารถค้นหาความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะก่อนเป็นมะเร็ง

ใครบ้างที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูก

 • มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย (น้อยกว่า 17 ปี)
 • มีคู่นอนหลายคน
 • มีประวัติการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • สูบบุหรี
 • โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น โรคเอดส์ หรือ รับประทานยากดภูมิต้านทาน

 

เมื่อไหร่จึงควรไปตรวจเอกซเรย์เต้านม

 • สตรีที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ควรตรวจเต้านมด้วยตัวเองทุก 1 เดือน
 • สตรีที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป และสตรีที่มีประวัติเคยมีเพศสัมพันธ์ควรรับการตรวจภายใน เพื่อตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกอย่างน้อยปีละครั้ง และควรตรวจหลังการมีประจำเดือนอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 • สตรีที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไปควรตรวจเต้านมโดยแพทย์ และตรวจเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) ทุกปี

คำแนะนำการตรวจสุขภาพ

 • การตรวจสุขภาพประจำปีควรตรวจในขณะที่ร่างกายอยู่ในสภาวะปกติ หากท่านมีปัญหาสุขภาพมีอาการเจ็บป่วย หรืออาการผิดปกติใดๆ ควรปรึกษาแพทย์ก่อน เพื่อรับคำแนะนำการตรวจสุขภาพให้ตรงกับปัญหาสุขภาพของท่าน
 • ควรพักผ่อนให้เพียงพอให้เพียงพออย่างน้อย 8 ชั่วโมง
 • สตรีที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป และสตรีีที่มีประวัติเคยมีเพศสัมพันธ์ ควรรับการตรวจภายใน เพื่อตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกอย่างน้อยปีละครั้ง และควรตรวจหลังการมีประจำเดือนอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 • สตรีที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป ควรตรวจเต้านมด้วยตัวเองทุกเดือน
 • สตรีที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป ควรตรวจเต้านมโดยแพทย์ และตรวจเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) ทุกปี

คลินิกสูติ-นรีเวช โทร. 055-90-9000 ต่อ 4141

ศูนย์ตรวจสุขภาพ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น.โทร.055-90-9000 ต่อ 4163 และ 9121