แพ็กเกจตรวจโรคปวดศีรษะ

ตรวจ โรคปวดศีรษะ ด้วย แพ็กเกจตรวจโรคปวดศีรษะ

ได้ที่ “คลินิกปวดศีรษะ” รพ.พิษณุเวช
ให้บริการโดยอายุรแพทย์ระบบประสาท ร่วมกับทีมแพทย์เฉพาะทาง
สหสาขาวิชาครบครัน ตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการปวดศีรษะ
จากสาเหตุต่างๆ ไมเกรน ปวดตึงกล้ามเนื้อ เครียด ก้อนเนื้องอกในสมอง

รายการตรวจ

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (BS)

 • ตรวจระดับไขมันไม่ดีในเลือด (Direct-LDL)

 • ตรวจการทำงานของตับ (LFT)

 • ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine)

 • ตรวจสารเกลือแร่ในร่งกาย (Electrolyte)

 • ตรวจการอักเสบในร่างกาย (ESR)

 • การวัดความดันลูกตา

 • ตรวจสมองด้วยเครื่องเอกชเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Bra in without contrast)

 • ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ระบบประสาท (Physical Examination by Neurologist)

 • ตรวจเอกซเรย์ฟันดีจิตอล (Dental Panoramic)

 • ตรวจฟันโดยทันตแพทย์ (Dental Examination)

 • ตรวจระบบหู คอ จมูก โดยโสต ศอ นาสิกแพทย์ (ENT Examination)

 
 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกปวดศีรษะ

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

โทร. 1208 หรือ 055-90-9000 ต่อ 520101 และ 520102

สอบถามเพิ่มเติม โทร.1208 หรือ 055-90-9000 หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆได้ที่