แพ็กเกจนอนสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 (Post-vaccination observation)

แพ็กเกจนอนสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19
(Post-vaccination observation)
 
☑แพ็กเกจนอนสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 (1 คืน หรือ 24 ชั่วโมง)
ด้วยราคา 2,500 บาท
 
เงื่อนไขการรับบริการ
1.แพ็กเกจนี้สำหรับผู้ที่สนใจนอนสังเกตอาการภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน Covid-19 ภายใน 24 ชั่วโมง
2.อัตราดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
3.อัตราดังกล่าว รวม
•ค่าห้อง Standard 1 คืน หรือ 24 ชั่วโมง และ ค่าอาหาร 3 มื้อ
•ค่าแพทย์สำหรับการสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 (พบแพทย์ 2 ครั้ง)
4.อัตราดังกล่าว ไม่รวม ค่ารักษาพยาบาล และค่าแพทย์ที่เกิดจากผลข้างเคียงของวัคชีน หรือกรณีเกิดอาการฉุกเฉิน รวมทั้งการรักษาอื่นๆ ระหว่างการนอนในโรงพยาบาล
5.กรณีผู้ป่วยพบแพทย์แล้วพบว่ามีอาการที่จำเป็นต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล จะไม่สามารถใช้ราคาค่าห้องพักนี้ได้
6.การชำระค่าใช้จ่ายในครั้งนี้ จะไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกในทุกกรณี
7.ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้
8.โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1208 หรือ 055-90-9000