ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพ็กเกจวัคซีนผู้ใหญ่

วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ป้องกันไว้ห่างไกลโรค

     ไม่เฉพาะเด็กเล็กเท่านั้นที่ต้องการวัคซีนเพื่อป้องกันโรค   ในผู้ใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุจำเป็นต้องได้รับวัคซีนเช่นกัน  การได้รับวัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุมีความสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศไทยที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัว หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพและรายจ่ายในการดูแลสุขภาพ

     ดังนั้นการดูแลเชิงป้องกันก่อนเกิดโรคย่อมดีกว่ามาพบแพทย์ในวันที่ป่วย ทั้งยังช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น

     อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนเข้ารับการฉีด เพื่อรับการตรวจร่างกายเบื้องต้น พร้อมรับคำแนะนำเกี่ยวกับข้อบ่งชี้และข้อห้ามของวัคซีนแต่ละตัว เพื่อให้ได้รับประโยชน์และความปลอดภัยจากการฉีดวัคซีนอย่างแท้จริง

เปิดให้บริการทุกวัน
เวลา  08:00 – 16:00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์วัคซีน โรงพยาบาลพิษณุเวช  

โทร 1208 หรือ 055-90-9000 ต่อ 4163,9121