ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพ็กเกจวัคซีนมะเร็งปากมดลูก

วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV สาเหตุของโรคมะเร็งปากมดลูก

     มะเร็งปากมดลูก มะเร็งร้ายที่พบมากเป็นลำดับที่ 2 รองจากมะเร็งเต้านม ที่คร่าชีวิตผู้หญิงเป็นจำนวนมากในแต่ละปี และมีสถิติการเกิดโรคและการเสียชีวิตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มพบได้ตั้งแต่อายุก่อน 30 ปี และมักพบในช่วงอายุระหว่าง 35 – 50 ปี

… ฉีดวัคซีน HPV ตั้งแต่วันนี้เพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูก

วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์... อาวุธใหม่ของการป้องกันเชื้อไวรัส HPV

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คลินิกสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลพิษณุเวช

เปิดให้บริการทุกวัน

เวลา 08:00 – 20:00 น.

โทร 1208 หรือ 055-90-9000 ต่อ 4141