💗ปกป้องคนที่คุณรัก ด้วย "วัคซีน สำหรับผู้สูงอายุ"💉

💗ปกป้องคนที่คุณรัก
ด้วย”วัคซีน สำหรับผู้สูงอายุ”💉
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2564
 
✅การให้วัคซีนอย่างเหมาะสมในผู้สูงอายุเป็นการดูแลที่สำคัญ
เนื่องจาก ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อที่ป้องกันได้ อีกทั้งยังลดความเจ็บป่วยและการนอนโรงพยาบาลได้อีกด้วย
 
📲สอบถามเพิ่มเติม โทร 055-90-9000