5 กลุ่มโรค ที่มากับหน้าฝน

โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ

ไข้ปวดข้อยุงลายหรือชิคุนกุนยา
(Chikungunya)

สาเหตุ

    เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา (Chikungunya virus) มียุงลายสวนเป็นพาหะนำโรค พบได้ทุกกลุ่มอายุ มีอาการคล้ายไข้เลือดออก แต่ต่างกันตรงที่ไม่มีการรั้วของพลาสมาออกนอกเส้นเลือด จึงไม่พบผู้ป่วยอาการรุนแรงมากจนถึงช็อก และมักมีอาการปวดข้อเพิ่มเติม

การติดต่อ

    ไวรัสติดต่อจากคนสู่คนได้โดยมียุงลายเป็นพาหะ เมื่อยุงลายตัวเมียกัดและดูดเลือดผู้ป่วยที่อยู่ในระยะไข้สูง ซึ่งเป็นระยะที่มีไวรัสอยู่ในกระแสเลือด เมื่อยุงที่มีเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาไปกัดคนอื่นก็จะปล่อยเชื้อไปยังคนที่ถูกกัด ทำให้คนนั้นเกิดอาการของโรคได้

อาการ

  • อาการที่เด่นชัด คือ มีไข้ ออกผื่น 
  • จะมีอาการปวดข้อ ข้อบวมแดง อักเสบและเจ็บ เริ่มจากบริเวณข้อมือ ข้อเท้า และข้อต่อแขนขา อาจพบอาการปวดกล้ามเนื้อด้วย อาการปวดข้อจะพบได้หลายๆ ข้อ เปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆ อาการจะรุนแรงมากจนบางครั้งขยับข้อไม่ได้ 
  • อาการจะหายภายใน 1-12 สัปดาห์ ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการปวดข้อเกิดขึ้นได้อีกภายใน 2-3 สัปดาห์ต่อมา และบางรายอาการปวดข้อจะอยู่ได้นานเป็นเดือนหรือเป็นปี
  • อาการแทรกซ้อนที่พบบ่อยสุด คือ อาการปวดข้อเรื้อรัง บางรายเป็นหลายเดือนทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติได้

การป้องกัน

  • กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยเน้นใช้มาตรการ “3 เก็บ” 1.เก็บบ้านให้สะอาด โปร่ง โล่ง ไม่ให้เป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 3.เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันยุงลายไปวางไข่ พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย
  • สวมใส่เสื้อผ้ามิดชิด ทายากันยุง ป้องกันไม่ให้ยุงลายกัด 

แหล่งที่มา : กรมควบคุมโรค

 

หากท่านมีอาการดังกล่าว สามารถพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อตรวจวินิจฉัยและทำการรักษาได้ที่
คลินิกอายุรกรรม รพ.พิษณุเวช

โทร 055-90-9000 ต่อ 4123  และ 4132

แพ็กเกจอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

บทความอื่นๆ