โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก ร่วมจัดงาน "ประชุมวิชาการเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบบูรณาการ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ขอขอบคุณโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่มอบโอกาสให้โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก ร่วมจัดงาน “ประชุมวิชาการเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบบูรณาการ”
โดยนายแพทย์ธนันท์ชัย กองแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ในวันที่ 7-9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช อาคาร 250 ปี
การประชุมวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลแม่สอด โรงพยาบาลบ้านตาก โรงพยาบาลสามเงา โรงพยาบาลวังเจ้า โรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลส่งเสริมุขภาพตำบลจังหวัดตาก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 200 ท่าน