โรงพยาบาลพิษณุเวช ได้รับมอบป้าย อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste มาตรฐานระดับ “ดีมาก”

โรงพยาบาลพิษณุเวช ได้รับมอบป้าย อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารประจำปี 2563
 
โดยโรงพยาบาลพิษณุเวช ได้รับมาตรฐานระดับ “ดีมาก”
จากสำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 63 ที่ผ่านมา