ไข้เลือดออกต้องระวัง ‼️

มีไข้🤒 อาจไม่ใช่แค่COVID-19

ไข้เลือดออกต้องระวัง ‼️🦟
หากมีไข้ ปวดเมื่อยตามตัว เบื่ออาหาร ปวดท้อง ควรรีบปรึกษาแพทย์👩‍⚕️👨‍⚕️