ไวรัสตับอักเสบ ภัยเงียบ สามารถถ่ายทอดเชื้อสู่ผู้อื่นได้

•ไวรัสตับอักเสบ ภัยเงียบ สามารถถ่ายทอดเชื้อสู่ผู้อื่นได้

•ไวรัสตับอักเสบอาจนำไปสู่ภาวะตับแข็ง และมะเร็งตับ โดยเฉพาะไวรัสตับอักเสบ B และ C

•มะเร็งตับในระยะเริ่มแรกมักไม่แสดงอาการ กว่าจะตรวจพบและรู้ตัวก็เป็นระยะสุดท้ายแล้ว