🎉🎉เตรียมพบกับ ‼ ศูนย์การได้ยินโรงพยาบาลพิษณุเวช-เดียร์เฮียร์ริ่ง

🎉🎉เตรียมพบกับ ‼ ศูนย์การได้ยินโรงพยาบาลพิษณุเวช-เดียร์เฮียร์ริ่ง พร้อมให้บริการแก้ไขปัญหาการได้ยินให้ชาวพิษณุโลกโดยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

📅ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00- 12.00 น.
ณ ชั้น 1 โรงพยาบาลพิษณุเวช

✅บริการตรวจการได้ยิน เช็คสุขภาพหู และรับคำแนะนำด้านการได้ยินจากผู้เชี่ยวชาญ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย **จำนวน 20 ท่านแรกที่มาร่วมงาน**

✴และร่วมฟังความรู้ดีดี ด้านการดูแลสุขภาพหูและการได้ยิน ในหัวข้อ “สุขที่ได้ยิน”
โดย ดร.มุกดา พัฒนะเอนก ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องช่วยฟังและนักแก้ไขการได้ยิน บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จำกัด

#ศูนย์การได้ยินโรงพยาบาลพิษณุเวช
#ไม่ต้องห่วงให้เราช่วยดูแล