ลดเสี่ยงโควิด-19 อย่างไร? ในการใช้ชีวิตประจำวัน ด้วยความห่วงใยจากโรงพยาบาลพิษณุเวช

ลดเสี่ยงโควิด-19 อย่างไร? ในการใช้ชีวิตประจำวัน ด้วยความห่วงใยจากโรงพยาบาลพิษณุเวช ข่าวสาร/กิจกรรม ลดเสี่ยงโควิด-19 อย่างไร เมื่อต้องออกนอกบ้าน เมื่อกลับมาถึงบ้าน เมื่ออยู่บ้าน เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองและผู้อื่น หากพบว่ามีไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้รีบปรึกษาแพทย์ทันที ด้วยความห่วงใยจากโรงพยาบาลพิษณุเวช #Fight_COVID19 #SocialDistancing #ไม่ต้องห่วงให้เราช่วยดูแล #โรงพยาบาลพิษณุเวชพิษณุโลก