ครบรอบ 40 ปี โรงพยาบาลพิษณุเวช ก้าวสำคัญ คู่กับชาวพิษณุโลกและจังหวัดข้างเคียง

วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2565) ทางโรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และบวงสรวงพระพรหม พระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีโรงพยาบาลพิษณุเวช เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งพนักงานในทุกระดับ ในโอกาสครบรอบ 40 ปีนี้ นับเป็นก้าวย่างที่สำคัญที่โรงพยาบาลอยู่คู่กับชาวจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียงมาอย่างยาวนาน โดยนิมนต์พระจากวัดในจังหวัดพิษณุโลก รวม 9 รูปมาร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในครั้งนี้

โดยมีคุณพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวเปิดงาน และมีคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานเข้าร่วมงานกันอย่างอบอุ่น ประกอบด้วย แพทย์หญิงนิภาพร นิ่มพิทักษ์พงศ์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท พิษณุเวช จำกัด และผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลพิษณุเวช, คุณธานี มณีนุตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) โรงพยาบาลพิษณุเวช และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด, คุณอัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป (CFAO) บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด, นายแพทย์อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผลการปฏิบัติงาน งานความเสี่ยง และงานบริหารคุณภาพ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ, ภญ.วรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือข่ายกลุ่มโรงพยาบาลพิษณุเวช, คุณคงชนก ธีรวรกานต์ กรรมการบริษัท พิษณุเวช จำกัด รวมทั้ง นายแพทย์สมคิด อุดมกิจมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน เข้าร่วมงานภายใต้มาตรการเว้นระยะห่าง ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มงวด

เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี โรงพยาบาลพิษณุเวช มีปาฐกถาเกียรติยศ นพ.สุเทพ-ภญ.นิภาพร นิ่มพิทักษ์พงศ์ หัวข้อ Living with COVID-19 เศรษฐกิจต้องรอดชีวิตต้องปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ประสิทธิ์วัฒนาพา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ทั้งนี้แพทย์หญิงนิภาพร นิ่มพิทักษ์พงศ์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท พิษณุเวช จำกัด และผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลพิษณุเวช เป็นผู้แทนในการมอบเงินบริจาคให้มูลนิธิศิริราช เพื่อประโยชน์ในด้านการสาธารณสุข การรักษาพยาบาลและการวิจัยเชิงการแพทย์ด้วย

เราสร้างคนให้มีจิตใจของผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือคน ชุมชน และสังคม

คือ หัวใจที่สำคัญที่สุด สำหรับเรา

สอบถามเพิ่มเติม โทร.1208 หรือ 055-90-9000 หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆได้ที่