ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ รพ.พิษณุเวช จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (First Aid and BLS) ให้กับ บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ รพ.พิษณุเวช จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (First Aid and BLS) ให้กับ บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ข่าวสาร/กิจกรรม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 63 ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ รพ.พิษณุเวช จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (First Aid and BLS) พร้อมสอนวิธีการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)ให้กับ บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เพื่อช่วยลดความรุนแรงของการเกิดความไม่ปลอดภัยในหน่วยงาน #ไม่ต้องห่วงให้เราช่วยดูแล #โรงพยาบาลพิษณุเวช

พิษณุเวชซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง

พิษณุเวชซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ข่าวสาร/กิจกรรม เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 63 โรงพยาบาลพิษณุเวช จัดการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงแรงงาน ที่ได้กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง โรงพยาบาลจึงจัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนีภัยจากอาคารสูง ประจำปี 2563 ให้แก่บุคลากร โดยฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์เสมือนจริงในการอพยพคนจากเหตุการณ์อัคคีภัย ซึ่งเชื่อว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้จะทำให้บุคลากรได้รับความรู้และทักษะในการดับเพลิงขั้นต้น ได้รู้ถึงขั้นตอนและสามารถปฏิบัติตามแผนการจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงสามารถลดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของหน่วยงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ อีกทั้งยังเป็นการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยดังที่ได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

Pitsanuvej Hospital conducted a fire drill and safe evacuation of patients from high-rise building in collaboration with external agenc

Pitsanuvej Hospital conducted a fire drill and safe evacuation of patients from high-rise building in collaboration with external agency News/Events 24 Nov. 2020 Pitsanuvej Hospital conducted a fire drill and safe evacuation of patients from high-rise building in collaboration with external agency. 🔥 🚒 Fire simulation at patient’s room and safe evacuation of patients from…

Pitsanuvej Hospital-Occupational Medicine and Health Check-up Center’ newly renovated building ready to provide full range of services with JCI capability

Pitsanuvej Hospital “Occupational Medicine and Health Check-up Center” newly renovated building ready to provide full range of services with JCI capability News/Events 11 November 2020 Pitsanuvej Hospital-Phitsanulok held ribbon cutting ceremony on day 11.11 to inaugurate the completion of the brand-new Health Check-up and Occupational Medicine Center. The new building is more spacious, equipped with…

Small children beware of “RS-Virus” easily contagious, usually transmitted at rainy season and winter months

This is custom heading element ข่าวสาร/กิจกรรม Small Children Beware RS-Virus is highly contagious and usually spread during the late rainy season and early winter which weather changes frequently and has high humidity Fatality risk for severe cases  Parents pay attention to your baby’s symptoms as well

💙 Pitsanuvej Volunteer Spirit Program 🌱 Tree of Goodness, 5th year, at Nong Mai Yang Dam School, Moo 1, Ban Noi, Khue Lek Subdistrict, Noen Maprang District, Phitsanulok Province, 4-5 December 2020

💙 พิษณุเวชจิตอาสา 🌱 ต้นกล้าแห่งความดี ปีที่ 5 ณ โรงเรียนหนองไม้ยางดำ ม.1 ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก วันที่ 4-5 ธันวาคม 2563 ข่าวสาร/กิจกรรม Pitsanuvej Volunteer Spirit Program, “ Tree of Goodness”, now on its 5th year of providing volunteer services at Nong Mai Yang Dam School, Moo 1, Ban Noi, Kue Lek Subdistrict, Noen Maprang District, Phitsanulok Province, on 4-5 December 2020…

Provincial Social Security Office in collaboration with Pitsanuvej Hospital, provides a preliminary health check-up to Village Health Volunteers (MCH)

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับโรงพยาบาลพิษณุเวชให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ข่าวสาร/กิจกรรม It’s our great honor and privilege to be invited by Phitsanulok Provincial Social Security Office to provide preliminary health check-up services to village health volunteers (MCH) and learned the basic knowledge of health insurance policy at Ban Phai Subdistrict Health Promoting Hospital, Noen Maprang District, Phitsanulok Province on 15th of October…

Pitsanuvej Hospital On-site First aid Services during ‘’Walking, Running, Following the Father’’ event to mark the 4th year death anniversary of King Rama 9

Pitsanuvej Hospital On-site First aid Services during ‘’Walking, Running, Following the Father’’ event to mark the 4th year death anniversary of King Rama 9 News&Events  On 13th of October 2020, Pitsanuvej Hospital issued on site first aid unit in ‘’Walking, Running, Following the Father’’ to event to mark the 4th year death anniversary of King…

Pitsanuvej Hospital conducted first aid and CPR training to the participating students at “Gown-Gear” festival 2020

Pitsanuvej Hospital conducted first aid and CPR training to the participating students at “Gown-Gear” festival 2020 News&Events On 11th of October 2020, Pitsanuvej Hospital conducted first aid and CPR training to students who participated in ‘Gown-Gear’ 2020 festival. The delegates are student doctors and Engineering students at Pibulsongkram Rajabhat University Thalekaew, Phitsanulok.