แพ็กเกจวัคซีนมะเร็งปากมดลูก

ค้นหาแพทย์ ค้นหาแพทย์ แพ็กเกจวัคซีนมะเร็งปากมดลูก แพ็กเกจทั้งหมด วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV สาเหตุของโรคมะเร็งปากมดลูก      มะเร็งปากมดลูก มะเร็งร้ายที่พบมากเป็นลำดับที่ 2 รองจากมะเร็งเต้านม ที่คร่าชีวิตผู้หญิงเป็นจำนวนมากในแต่ละปี และมีสถิติการเกิดโรคและการเสียชีวิตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มพบได้ตั้งแต่อายุก่อน 30 ปี และมักพบในช่วงอายุระหว่าง 35 – 50 ปี … ฉีดวัคซีน HPV ตั้งแต่วันนี้เพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูก วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์… อาวุธใหม่ของการป้องกันเชื้อไวรัส HPV สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลินิกสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลพิษณุเวช เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08:00 – 20:00 น. โทร 1208 หรือ 055-90-9000 ต่อ 4141

แพ็กเกจวัคซีนผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ค้นหาแพทย์ ค้นหาแพทย์ แพ็กเกจวัคซีนผู้ใหญ่ แพ็กเกจทั้งหมด วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ป้องกันไว้ห่างไกลโรค      ไม่เฉพาะเด็กเล็กเท่านั้นที่ต้องการวัคซีนเพื่อป้องกันโรค   ในผู้ใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุจำเป็นต้องได้รับวัคซีนเช่นกัน  การได้รับวัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุมีความสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศไทยที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัว หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพและรายจ่ายในการดูแลสุขภาพ      ดังนั้นการดูแลเชิงป้องกันก่อนเกิดโรคย่อมดีกว่ามาพบแพทย์ในวันที่ป่วย ทั้งยังช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น      อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนเข้ารับการฉีด เพื่อรับการตรวจร่างกายเบื้องต้น พร้อมรับคำแนะนำเกี่ยวกับข้อบ่งชี้และข้อห้ามของวัคซีนแต่ละตัว เพื่อให้ได้รับประโยชน์และความปลอดภัยจากการฉีดวัคซีนอย่างแท้จริง เปิดให้บริการทุกวัน เวลา  08:00 – 16:00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์วัคซีน โรงพยาบาลพิษณุเวช   โทร 1208 หรือ 055-90-9000 ต่อ 4163,9121

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

ค้นหาแพทย์ ค้นหาแพทย์ แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย แพ็กเกจทั้งหมด เพราะลูก… คือ คนสำคัญ ❤️ ต้อนรับสมาชิกตัวน้อย ด้วย.. “แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย”   สอบถามเพิ่มเติม หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆได้ที่   📲Call Center : 1208 หรือ 055-90-9000 🖥Website : https://pitsanuvej.com/ Facebook : https://www.facebook.com/Pitsanuvej LINE : http://line.me/ti/p/%40cxv4131y Youtube : https://youtube.com/c/โรงพยาบาลพิษณุเวชพิษณุโลก Instagram : https://instagram.com/pitsanuvejhospital/ Twitter : https://twitter.com/pitsanuvej

เด็กนอนกรน sleep test

ค้นหาแพทย์ ค้นหาแพทย์ เด็กนอนกรน sleep test แพ็กเกจทั้งหมด ลูกน้อยนอนกรนเสี่ยงหยุดหายใจ สาเหตุของภาวะหยุดหายใจขณะหลับ เกิดจากการอุดกั้นของทางเดินหายใจส่วนต้นในขณะหลับมักเกี่ยวข้องกับทอนซิลและอดีนอยด์โต โดยปกติขณะที่นอนหลับ ร่างกายมีการคลายตัวของกล้ามเนื้อที่ลำคอ ทำให้ช่องลำคอยวบตัว ส่งผลให้ทางเดินหายใจที่แคบอยู่แล้วเกิดการอุดกั้นโดยสิ้นเชิง เกิดการขาดออกซิเจนระหว่างการนอน ทำให้การนอนหลับไม่สมบูรณ์ การรบกวนระหว่างการนอนนี้ ส่งผลให้เด็กมีความผิดปกติทางพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญาและอารมณ์ ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค สาเหตุอันดับหนึ่งที่พบบ่อยคือ ทอนซิลและอะดีนอยด์โต มักมีส่วนเกี่ยวเนื่องจากปัญหาภูมิแพ้ในเด็กหรือปัญหาการเป็นหวัดเรื้อรังซ้ำบ่อยๆ อาการที่บ่งบอกว่าอาจมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ในช่วงเวลากลางวันเด็กมักอ้าปากหายใจ หายใจดัง อาจมี อาการคัดจมูกน้ำมูกไหลร่วมด้วย นอกจากนี้เด็กที่นอนไม่พอจะมีปัญหาเรื่องของสมาธิ ซนมากผิดปกติ อาจมีพฤติกรรมก้าวร้าว ส่วนในเวลากลางคืน เด็กมีอาการนอนกรนเป็นประจำ และจะดังขึ้นเรื่อยๆเมื่อยิ่งหลับลึก มีการหายใจติดขัด สะดุด นอนกระสับกระส่ายหรือนอนดิ้น เปลี่ยนท่าทางการนอนบ่อยๆ อาการเป็นมากขึ้นเมื่ออยู่ในท่านอนหงาย ปัสสาวะรดที่นอน ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยภาวะลูกนอนกรนอย่างละเอียด การที่เด็กนอนกรน ไม่ว่าจะเป็น เด็กทารกนอนกรน หรือ เด็กเล็กนอนกรน สามารถวินิจฉัยได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. แพทย์ซักถามอาการคร่าวๆ จากพ่อแม่เกี่ยวกับอาการนอนกรนของลูก เช่น ลูกหายใจทางปากขณะนอนหลับหรือไม่ หรือ ลูกนอนหายใจเสียงดังร่วมกับมีภาวะนอนกรนหรือไม่ เป็นต้น 2.ตรวจการนอนหลับ (Sleep…

จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ค้นหาแพทย์ ค้นหาแพทย์ จิตเวชเด็กและวัยรุ่น แพ็กเกจทั้งหมด จิตเวชเด็กและวัยรุ่น       ให้บริการตรวจ ประเมิน ค้นหาสาเหตุ เด็กจนถึงวัยรุ่น ที่มีปัญหาหรือความผิดปกติ ทางด้านพัฒนาการ ทางด้านจิตใจ พฤติกรรม อารมณ์ การเรียนรู้ และการเลี้ยงดู เพื่อให้การบำบัดรักษา และการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ให้คำปรึกษาปัญหาการเรียนในเด็กและวัยรุ่น ทำการค้นหาสาเหตุที่ทำให้เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้ต่ำกว่าที่ควรเป็น รับการปรึกษาเพื่อแนะแนวทางและวางรากฐานให้เด็กโดยแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทาง จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น      การทดสอบทางจิตวิทยา เพื่อวิเคราะห์ความสามารถทางระดับสติปัญญา พื้นฐานการเรียนรู้ การวิเคราะห์ทางจิตใจและอารมณ์ (ตรวจประเมินเชาว์ปัญญา (IQ Test) ความสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน (Achievement Test) ประเมินการทำงานของสมอง (Bender Gestalt Test) และการทดสอบทางจิตวิทยาอื่นๆ โดยนักจิตวิทยา) ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เด็กและผู้ปกครองถึงวิธีการแก้ไขปัญหา (Parental Training) การเลือกใช้ยาตามอาการอย่างเหมาะสม ในกรณีจำเป็นจะใช้การรักษาด้วยยาตามอาการอย่างเหมาะสม ประสานงานกับทางโรงเรียน ให้คำแนะนำกับครูประจำชั้น ในบางกรณีจะมีการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะตัวสำหรับเด็กที่เป็นเด็กพิเศษ โดยความร่วมมือของ ครูการศึกษาพิเศษจากศูนย์ปัญหาการเรียน ร่วมกับผู้ปกครองและคุณครูที่โรงเรียนโดยนำผลสรุปความคิดเห็นจากทีมผู้ตรวจไปใช้เป็นพื้นฐาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม…