ธีรับมอบเข็มพระราชทานอาสาสมัครสาธารณสุขมเด็จกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันนี้ โรงพยาบาลพิษณุเวชเข้าร่วมพิธีรับมอบเข็มพระราชทานอาสาสมัครสาธารณสุขมเด็จกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่มอบให้อาสาสมัคร พอ.สว. และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มพระราชทาน ซึ่งนำทีมโดย นพ.ดิเรก ติรัวัฒน์ ณ ศาลากลาง จังหวัดพิษณุเวช

เราสร้างคนให้มีจิตใจของผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือคน ชุมชน และสังคม

คือ หัวใจที่สำคัญที่สุด สำหรับเรา

สอบถามเพิ่มเติม โทร.1208 หรือ 055-90-9000 หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆได้ที่