ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม เป็นสาเหตุการตายอันดับ 2 ของผู้หญิงไทย และปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง นอกจากนี้การรักษามะเร็งเต้านมในระยะปานกลางถึงระยะท้ายยังได้ผลไม่ดีนัก ทางเดียวที่กระทำได้ คือ การค้นหามะเร็งในระยะเริ่มแรก แล้วทำการรักษาซึ่งทำได้ง่ายกว่าและมีโอกาสหายขาด

ตรวจมะเร็งเต้านม
ทำไมต้องเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม ?

เครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม (Digital Mammogram)

คือ เครื่องตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล ช่วยให้แพทย์วินิจฉัยมะเร็งเต้านมได้ดียิ่งขึ้น

  • ใช้ปริมาณรังสีต่ำ จึงมีความปลอดภัยสูง
  • ภาพที่ได้มีความละเอียดและคมชัดสูง ช่วยให้ค้นหาความผิดปกติและเนื้อเยื่อที่เป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นได้เป็นอย่างดี
  • สามารถแยกความแตกต่างของไขมัน และเนื้อเยื่อชนิดต่างๆ ของเต้านมได้ชัดเจน
  • เจ็บเต้านมน้อยลง และรู้สึกสบายขึ้นขณะตรวจ เนื่องจากมีแผ่นกดเต้านมชนิดพิเศษที่สามารถเอียงตามฐานของเต้านมได้

เครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมทำได้มากกว่าการตรวจ

การเจาะชิ้นเนื้อเต้านม (Stereotactic Breast Biopsy)

เป็นการเจาะชิ้นเนื้อเต้านม โดยใช้เครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมร่วมกับคอมพิวเตอร์ ในการคำนวณหาตำแหน่งผิดปกติตามแนวแกน X,Y,Z  ภาพแบบ 3 มิติ  ช่วยให้ระบุตำแหน่งและค้นหาความผิดปกติของเต้านมได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ส่วนใหญ่มักทำในผู้ป่วยที่ตรวจพบหินปูนผิดปกติ หรือเนื้อเยื่อขนาดเล็ก

ข้อดีของการตรวจ Stereotactic Breast Biopsy

  • ระบุตำแหน่งชิ้นเนื้อได้ถูกต้องและแม่นยำ
  • สามารถตัดชิ้นเนื้อได้หลายครั้ง และปริมาณเพียงพอต่อการวินิจฉัยโรค
  • สามารถตรวจพบมะเร็งระยะเริ่มต้นได้เป็นอย่างดี
  • แผลขนาดเล็ก เจ็บปวดน้อย
  • สะดวก รวดเร็ว ใช้เวลาน้อย
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการรักษา

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม พร้อมอัลตร้าซาวด์ ราคา 3,500 บาท

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ

ศูนย์รังสีวินิจฉัย โทร.1208 หรือ 055-90-9000 ต่อ 4171

แชร์บทความ คลิก

Facebook

สอบถามเพิ่มเติม โทร.1208 หรือ 055-90-9000 หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆได้ที่

แพ็กเกจทั้งหมด