ปักหมุด ‘ศูนย์รักษามะเร็ง’ แห่งภาคเหนือตอนล่าง ที่รพ.พิษณุเวช พิษณุโลก หลังบำรุงราษฎร์ผนึกกำลังเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เตรียมเปิดให้บริการในพื้นที่ต้นปี 64

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. ที่ผ่านมา เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ร่วมแถลงความร่วมมือกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ผนึกกำลังความร่วมมือกับจัดตั้ง ‘ศูนย์รักษามะเร็งแบบองค์รวม’ แห่งภาคอีสานและภาคเหนือตอนล่าง ภายใต้โมเดล ‘บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก’ (Bumrungrad Health Network)

ดร. สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์เเคร์ จำกัด กล่าวว่าปัจจุบันโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์เเคร์ มีจำนวน 11 แห่งใน 10 จังหวัด กระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยเล็งเห็นโอกาสในการขยายขอบเขตการให้บริการของ ‘ศูนย์รักษามะเร็ง’ ในเครือโรงพยาบาลพริ้นซ์ กระจายใน 2 ภูมิภาคก่อน มั่นใจว่าจะสามารถขยายฐานผู้ป่วยที่ต้องการเข้าถึงการรักษาเทคโนโลยีที่ทันมัย ในราคาที่จับต้องได้ และทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไปไกล ได้รับการดูแลรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจร โดยมีแผนการจัดตั้ง ‘ศูนย์รักษามะเร็งแบบองค์รวม’ ในระยะแรกที่โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก และโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ ภายในไตรมาสแรกของปี 2564

ขณะที่นายสมศักดิ์ วิวัฒนสินชัย ผู้อำนวยการด้านบริหาร บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้นอกจากการนำจุดแข็งของศูนย์รักษามะเร็งฮอไรซันของโรงพยาบาลโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มาต่อยอดภายใต้ โมเดล ‘บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก’ เพื่อยกระดับด้านสาธารณสุขของไทยแล้ว ยังต่อยอดการพัฒนาเชิงวิชาการร่วมกัน ทั้งนี้ โมเดล ‘บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก’ เป็นการดำเนินงานร่วมกันของทั้งสองฝ่ายอย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องเงินทุน ค่าใช้จ่าย ทรัพยากร และรายได้ โดยบำรุงราษฎร์ให้การสนับสนุนในการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลพันธมิตร เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ในส่วนของแพทย์ มีการจัดทีมแพทย์เฉพาะทาง โดยให้การรักษาตามแนวทางของ รพ. บำรุงราษฎร์ แต่ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการตามมาตรฐานของโรงพยาบาลพันธมิตร ในราคาที่สอดคล้องกับสภาวะของภูมิภาคนั้น

ขณะเดียวกัน นายแพทย์อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพิษณุเวชในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ กล่าวว่าโรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรก ของภาคเหนือตอนล่าง ได้รับความไว้วางใจจากคนในพื้นที่มายาวนานต่อเนื่องเกือบ 40 ปี และยังคงเป็นที่ยอมรับของประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยเฉพาะผ่านการการรับรองมาตรฐาน JCI (Joint Commission International) ด้านคุณภาพแพทย์ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ทันสมัย มาตรฐานสากล

ทั้งนี้โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก ถือว่ามีศักยภาพสูงในการดูแลผู้ป่วยในแถบภาคเหนือตอนล่าง เนื่องจากมีเครือข่าย โรงพยาบาลพิษณุวช พิษณุโลก โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ โดยมีฐานผู้ป่วยรวมกันประมาณ 4-5 ล้านคน และยังมีโรงพยาบาลพริ้นซ์ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นกำลังสำคัญในการส่งต่อคนไข้ทำให้เชื่อมั่นว่า เมื่อมีการเปิดให้บริการทางการแพทย์ผ่าน Cancer Center Hub หรือศูนย์รักษามะเร็งกลางในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง จะกลายเป็นศูนย์รับผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลอื่นๆในพื้นที่ที่ต้องการส่งผู้ป่วยที่เกินกำลังรักษามายัง Cancer Center Hub และส่งตัวกลับที่โรงพยาบาลต้นทางเมื่อผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้สถานการณ์โรคมะเร็งถือเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประชากรทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย จากสถิติขององค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2561 ระบุว่ามีจำนวนผู้ป่วยทั่วโลกที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งประมาณ 18 ล้านคน และเสียชีวิตจากโรคมะเร็งประมาณ 9.6 ล้านคน หรือกล่าวได้ว่า 1 ใน 6 รายของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง และมีการคาดการณ์จากองค์การอนามัยโลกว่าอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 75% ในระยะเวลา 20 ปี จากสถิติผู้ป่วยโรคมะเร็งในปี พ.ศ. 2553 จนถึงปี พ.ศ. 2573 การขยายบริการทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคมะเร็ง จึงถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ของโรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต