ติดต่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพิษณุเวช

ที่ตั้ง : 
211 ถนนขุนพิเรนทรเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

Call Center : 1208 หรือ 055-90-9000

อีเมล์ : pitsanuvej@princhealth.com

Website : www.pitsanuvej.com

Facebook : https://www.facebook.com/Pitsanuvej/

LINE : https://page.line.me/pitsanuvej

Youtube : https://youtube.com/c/โรงพยาบาลพิษณุเวชพิษณุโลก

Instagram : https://instagram.com/pitsanuvejhospital/

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล การบริการทางการแพทย์ของทางโรงพยาบาล ผ่านแบบฟอร์มการติดต่อนี่ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ่วนเพื่อประโยชน์ของท่าน

ติดต่อสอบถาม