ลดเสี่ยงโควิด-19 อย่างไร? ในการใช้ชีวิตประจำวัน ด้วยความห่วงใยจากโรงพยาบาลพิษณุเวช

🦠 ลดเสี่ยงโควิด-19 อย่างไร ⁉️
🔸 เมื่อต้องออกนอกบ้าน
🔸 เมื่อกลับมาถึงบ้าน
🔸 เมื่ออยู่บ้าน
👉 เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองและผู้อื่น 👨🏻‍👩🏻‍👧🏻‍👦🏻
หากพบว่ามีไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้รีบปรึกษาแพทย์ทันที
ด้วยความห่วงใยจากโรงพยาบาลพิษณุเวช 💙