ศูนย์การได้ยินพิษณุเวช-เดียร์เฮียร์ริ่ง

คำแนะนำ :

ศูนย์การได้ยินพิษณุเวช-เดียร์เฮียร์ริ่ง 

Pitsanuvej – DEAR Hearing Center

ให้บริการการคัดกรอง ฟื้นฟูการตรวจการได้ยิน ให้เกิดประสิทธิภาพทางการรักษา  ให้บริการคำปรึกษาทางด้านการได้ยิน  ตลอดจนช่วยเหลือผู้มีปัญหาทางการได้ยิน และมีความจำเป็นต้องฟื้นฟูด้วยเครื่องช่วยฟัง

การบริการ :

การบริการ

  • ตรวจวินิจฉัยการได้ยิน (Audiometry) ทาง Air/Bone

– Audiogram (ตรวจการได้ยิน)

– ABR/ASSR (ตรวจการได้ยินการตอบสนองสรีรวิทยาไฟฟ้า)

– DPOAE / TEOAE (คัดกรองการได้ยิน)

– Tympanogram (ตรวจสมรรถภาพหูชั้นกลาง)

  • ปรับใส่เครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้สูญเสียการได้ยินอย่างเหมาะสม
  • ให้คำแนะนำในการดูแลและปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาความสามารถในการได้ยินของคนไข้ ร่วมพัฒนาการบริการการได้ยินในอนาคต

การบริการ

  • ตรวจวินิจฉัยการได้ยิน (Audiometry) ทาง Air/Bone

– Audiogram (ตรวจการได้ยิน)

– ABR/ASSR (ตรวจการได้ยินการตอบสนองสรีรวิทยาไฟฟ้า)

– DPOAE / TEOAE (คัดกรองการได้ยิน)

– Tympanogram (ตรวจสมรรถภาพหูชั้นกลาง)

  • ปรับใส่เครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้สูญเสียการได้ยินอย่างเหมาะสม
  • ให้คำแนะนำในการดูแลและปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาความสามารถในการได้ยินของคนไข้ ร่วมพัฒนาการบริการการได้ยินในอนาคต

เวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ 09.00 – 18.00 น.
วันอังคาร 09.00 – 18.00 น.
วันพุธ งดให้บริการ
วันพฤหัสบดี 09.00 – 18.00 น.
วันศุกร์ 09.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 – 18.00 น.
วันอาทิตย์

เฉพาะสัปดาห์ที่ 1 , 3  ของเดือน

09.00 – 18.00 น

.

ติดต่อ

อาคาร : 4

ชั้น  :  1

โทร :  055-90-9000 ต่อ 520101 และ 520102