คลินิกทันตกรรม

คำแนะนำ :

บริการให้คำปรึกษา ตรวจ รักษา และให้คำแนะนำการดูสุขภาพช่องปาก เหงือกและฟันในทุกช่วงวัย ด้วยการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดโดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทางครอบคลุมทุกสาขา และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

การบริการ :

 • การบริการและการตรวจรักษา
  1.  ทันตกรรมทั่วไป :
  • การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน เพื่อวินิจฉัยโรคทางทันตกรรม
  • การขูดหินปูนและขัดฟัน เพื่อขจัดคราบหินปูน
  • การอุดฟัน และบูรณะฟัน
  • การเอ็กซเรย์ฟัน ใบหน้าและขากรรไกร
  • การฟอกสีฟัน และทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

   

  1. ทันตกรรมจัดฟัน :
  • จัดฟันแบบใส Invisalign และ Clear aligners
  • จัดฟันแบบโลหะ (Metal Braces)
  • จัดฟันแบบไม่รัดยาง (Self-ligate braces)
  • จัดฟันด้วยเครื่องมือถอดได้เพื่อแก้ไขการสบฟันเบื้องต้นในเด็ก

   

  1. ทันตกรรมรักษารากฟัน :
  • รักษาการติดเชื้อในโพรงประสาทฟัน
  • การรักษาด้วยการทำไวทัลพัลพ์เทอราพี (Vital Pulp Therapy)
  • การดูแล รักษาฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ
  • ผ่าตัดปลายรากฟัน และซ่อมแซมรากฟันภายใต้กล้องจุลทรรศน์

   

  1. ทันตกรรมรากฟันเทียม :

  เป็นการรักษาเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไปโดยใช้วัสดุไทเทเนียมที่ออกแบบพิเศษ เพื่อใช้ยึดกับกระดูกขากรรไกรในตำแหน่งที่ฟันธรรมชาติที่ถูกถอนไป เพื่อทดแทนรากของฟันธรรมชาติ

   

  1. ทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันเทียม) :

  เพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป หรือเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาฟันเปราะบางหรือแตกหัก

  • ฟันเทียมถอดได้เฉพาะซี่หรือทั้งปาก (Removable dentures)
  • ครอบฟัน และสะพานฟัน (Dental Crowns and Bridges)
  • ครอบฟันทั้งปากเพื่อแก้ไขการสบฟัน (Full Mouth Oral Rehabilitation)
  1. ทันตกรรมโรคเหงือก (ปริทันตวิทยา):
  • รักษาโรคเหงือกอักเสบ และปริทันต์อักเสบ
  • การปลูกเหงือก และกระดูกเบ้าฟัน
  • การผ่าตัดแต่งเหงือกเพื่อความสวยงาม
  1. ทันตกรรมบดเคี้ยว และความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า:
  • ดูแลและรักษาอาการเจ็บปวดบริเวณใบหน้า และขากรรไกร
  • ใส่อุปกรณ์เพื่อบรรเทาอาการหรือรักษาการนอนกัดฟัน
  • แก้ไขการสบฟัน
  • แก้ไขปัญหาต่างๆของข้อต่อขากรรไกร
  1. ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล:
  • การถอนฟัน การผ่าตัดฟันคุด การผ่าตัดฟันฝัง
  • การตัดตกแต่งปุ่มกระดูกเพื่อการใส่ฟันปลอม
  • การผ่าตัดแต่งขากรรไกร ร่วมกับการจัดฟันเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร
  • การเตรียมช่องปากก่อนฉายรังสีรักษามะเร็งบริเวณใบหน้าและลำคอ
  • การผ่าตัดเพื่อตัดถุงน้ำ ก้อนเนื้อ หรือรอยโรคต่างๆบริเวณใบหน้าและขากรรไกร
  • การผ่าตัดเพื่อรักษาอาการติดเชื้อในช่องปาก
  • การผ่าตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัย (Biopsy)

   

  1. ทันตกรรมสำหรับเด็ก:

  ช่วยดูแล และรักษาสุขภาพช่องปากของเด็ก ตั้งแต่ฟันซี่แรก พร้อมทั้งแนะนำวิธีการดูแลฟันที่เหมาะสมในเด็กแต่ละวัย

  • การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
  • การเคลือบฟลูออไรด์
  • การขัดฟันและทำความสะอาดฟัน
  • การบูรณะและอุดฟันน้ำนม
  • การเคลือบหลุมร่องฟัน
  • การถอนฟัน การอุดฟัน
  • การรักษารากฟัน และครอบฟัน
  • การใส่เครื่องมือกันช่องว่างฟันกรณีสุญเสียฟันน้ำนมก่อนวัยอันควร
  1. บริการดมยา ทำฟัน:

  บริการทำฟัน ภายใต้การดมยาสลบ โดยทีมทันตแพทย์ ที่เชี่ยวชาญในการรักษาและวิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีความพร้อมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์และหน่วยดูแลสนับสนุน มีการวางแผนการรักษา และประเมินระยะการทำฝันภายใต้การดมยาสลบ มักจะรักษาฟันให้เสร็จทุกซี่ในคราวเดียว ทั้งการขูดหินปูน อุดฟัน รักษารากฟัน ถอนฟัน หรือฝ่าตัดในช่องปาd

เวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์-วันศุกร์     : 09.00-20.00 น.

วันเสาร์-วันอาทิตย์  : 09.00-17.00 น.

ติดต่อ

อาคาร : 9  ชั้น  :  2

โทร :  055-90-9000 ต่อ 528701, 528702 และ 528703

แพทย์ประจำศูนย์ :