แพ็กเกจตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน


คุณหรือคนในครอบครัวเป็นเบาหวานหรือไม่ ? โรงพยาบาลพิษณุเวชให้คำตอบคุณได้ด้วยแพ็กเกจตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานประจำปี หรือตรวจติดตามผลทุก 3 เดือน ตามความเสี่ยง
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจการทำงานของตับ ตรวจการทำงานของไต ตรวจค่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ ตรวจระดับโปรตีนในปัสสาวะอย่างละเอียด ตรวจสุขภาพเท้า ตรวจจอประสาทตา ตรวจเอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และตรวจภาวะเสี่ยงการอุดตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย

หมายเหตุ

– อัตราค่าบริการแพ็กเกจนี้ยังไม่รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และการตรวจร่างกายซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการรักษา หรือปรึกษาเพิ่มเติมใดๆ หากมีผลผิดปกติ
คลินิกอายุรกรรม โทร.055-90-9000 ต่อ 4123 และ 4132

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์  โทร.055-90-9000 ต่อ 4163 และ 9121