ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ

คำแนะนำ :

ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทางเดินอาหารและตับ โดยทีมแพทย์และพยาบาลเฉพาะด้านทางเดินอาหารและตับ พร้อมด้วยเทคโนโลยีเครื่องแพทย์ที่ทันสมัย บริการส่องกล้องทางเดินอาหารฉุกเฉินตลอด 24ชม.

การบริการ :

ตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำปรึกษาปัญหาโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

  1. ตรวจปริมาณไขมันสะสมในตับและพังผืดในตับ (Fibro Scan )
  2. ส่องกล้องตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น (Esophagogastroduodenoscopy EGD)
  3. ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)
  4. การใส่สายให้อาหารทางหน้าท้องโดยการส่องกล้อง (ไม่ต้องผ่าตัด) PEG : Percutaneous Endoscopic Gastroscopy)
  5. ตรวจทางเดินอาหารด้วยการกลืนกล้องแคปซูล (Capsule Endoscopy)
  6. ส่องกล้องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ( ERCP : Endoscopic Retrograde Cholangio-Pancreatography)
  7. ตรวจหาเชื้อ H. Pylori ทางลมหายใจ Urea Breath Test

ติดต่อ

อาคาร : 9

ชั้น  :  3

โทร : 055-909000 ต่อ 520301, 520302, 520303

เบอร์มือถือ  081-9713332

แพทย์ประจำศูนย์ :