หน้าเเรก <

ทพญ.ฐานิดา ปุญญฤทธิ์

คลินิคทันตกรรม

โทรศัพท์

นัดหมายเเพทย์

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำเเหน่ง

ทันตแพทย์