ทพญ.ฐานิดา ปุญญฤทธิ์

คลินิกทันตกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่ง ทันตแพทย์