ทพญ.สิริกานต์ จันทร์ประเสริฐ

คลินิกทันตกรรม

ปริญญาบัตรทันตแพทยศาสตบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งทันตแพทย์