ทพ.ธนาคม มหาชัยพงศ์กุล

คลินิกทันตกรรม

ปริญญาบัตรทันตแพทยศาสตรบัณทิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งทันตแพทย์