นพ. กัมพล นิ่มเกียรติขจร

คลินิกศัลยกรรมกระดูก

ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ตำแหน่ง ศัลยแพทย์กระดูก