หน้าเเรก <

นพ. กัมพล นิ่มเกียรติขจร

คลินิกศัลยกรรมกระดูก

โทรศัพท์

นัดหมายเเพทย์

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ตำแหน่ง

ศัลยแพทย์กระดูก