นพ.กำพล ปราบริปูตลุง

คลินิกสูตินรีเวชวิทยา

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรสาขาสาขาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา

ตำแหน่งสูติ-นรีแพทย์